Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaselosteestamme löydät olennaiset tiedot minkälaisia henkilötietoja keräämme ja miten niitä käytetään toiminnassamme.

Rekisterinpitäjä

Askarrellaan Oy
Y-tunnus 3251756-5
Rajakaari 11
20780 Kaarina
info@askarrellaan.fi

Mihin tietoja käytetään?
Asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakaspalveluun, asiakassuhteen hallinnointiin ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen ja tarjoamiseen, laskutukseen ja maksutoimintoihin, uutiskirjeiden lähettämiseen sekä lakisääteisiin kirjanpidollisiin tarkoituksiin ja mahdollisten reklamaatioiden ja viranomaisten määräämien velvoitteiden hoitamiseen.

Tietojen käsittely perustuu asiakkuuteen ja tilausvelvoitteiden hoitamiseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterin sisältämät tiedot
Etunimi ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Tilausten tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tuotetilausten tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Näiden lisäksi voimme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä kuten YTJ-tietokannasta.

Evästeet
Käytämme sivustollamme Google Analytics -analytiikkaohjelmistoa, jonka avulla voimme analysoida ja kehittää verkkokauppaa ja sivustoamme. Evästeiden avulla kerättyjen tietojen avulla voidaan muun muassa kehittää verkkosivuston käytettävyyttä. Lisätietoa evästeistä.

Tietojen siirto ja luovutus
Asiakastietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n ulkopuolisille tahoille. Palvelun toimittamista ja esimerkiksi laskutusta ja maksutapahtumia varten tietoja voidaan luovuttaa tahoille, jonka kautta nämä palveluun liittyvät toimet toteutetaan.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa, kuten käytetty selain ja laitetiedot, voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kävijäseurannan (Google Analytics) mahdollistamiseksi ja markkinointia varten.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistotarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Käytämme säännöllisesti alla olevia palveluntarjoajia toiminnassamme:

  • Google Analytics (verkkosivuston kävijäseuranta)
  • Suomen Hostingpalvelu Oy (verkkosivuston palvelintila)
  • Paytrail Oyj (maksunvälityspalvelun toteuttaja)
  • MailChimp (uutiskirjeet)
  • Posti Oyj (tuotteiden toimitus)

Voimme myös luovuttaa tietoja lain tai viranomaisen pyynnöstä.

Tietojen säilytysaika ja suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakassuhteen- ja asiakaspalvelun kehittämiseksi tai lakisääteisesti pakollista.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Voimme päivittää tietosuojaselostettamme toimintamme tai tietosuojakäytäntömme muuttuessa. Tietosuojaselostetta voidaan päivittää myös lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi päivitetyn tietosuojaselosteen julkaisun jälkeen. Päivitetty viimeksi 16.3.2022.